Duyurular » 
Çevre Dostu Hastane Ödülü Verildi

       İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Hastaneleri kapsamında  Çevre Dostu Hastane Ödülünü Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi aldı.

      İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen ödül törenine İzmir Valisi Sayın Mustafa Toprak, İl Sağlık Müdürü Sayın Ayhan İzzettinoğlu , İzmir Halk Sağlığı Müdürü Sayın Mehmet Nil Hıdır, İzmir İli Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Sayın Doç. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU, İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Behzat Özkan ,  güney birliğine bağlı sağlık tesislerinin yöneticileri ve personelleri katıldı.

      Güney Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Behzat Özkan yapmış olduğu konuşmada; Güney Bölgesi Genel Sekreterliği’nin 2012 yılı Kasım ayında kurulduğunu 2013 yılı Ocak ayında da Çevre Yönetim Birimini kurduklarını, Genel Sekreterlikler arasında da ilk oluşturulan birimler arasında bu birimin yer aldığını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yeterlilik Belgesinin alınmış ve yeşil hastane projesi kapsamında; sağlık sektöründe faaliyet gösteren hastanelerde çevre yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak, kaynakta doğru atık ayrımının yapılmasını sağlamak, bu çalışmaların sadece tıbbi atık miktarının azaltılması olmadığını göstermek  ve çevre bilincini oluşturmak amacıyla faaliyetler yürütülmekte olduğunu belirtti.

     Özkan; İzmir Güney Genel Sekreterliğine bağlı on üç hastanede Çevre Mevzuatı’ na uygun olarak her ay düzenli olarak   denetim ve yerinde bire bir eğitimler vermiştir. 2013 yılı Mart ayından itibaren 10 hastaneye her ay ziyaretlerde bulunulmuştur ve toplamda 100 adet ziyaret,  2014 yılında toplamda 120 adet , 2015 yılı Mayıs  ayı itibariyle toplamda 40 adet  ziyaret gerçekleştirilmiştir. Her ziyarette birimlerde (klinikler, teknik atölye, kazan dairesi, çamaşırhane ve bacaları, idari birimler vb.) çalışan personele çevre yönetim çalışmaları hakkında  (kaynakta doğru atık ayrımı, bacalardan oluşan kirliliği önleme, atık yönetimi, atık sular, atık minimizasyonu, geri dönüşüm vb.) eğitimler verildi dedi.

     Yapılan açıklamalarda Sağlık sektöründe çevre yönetim çalışmaları sadece tıbbi atık miktarını azaltmak olarak düşünülmektedir. Ancak hastanelerin oluşturduğu çevre kirliliği geniş kapsamlıdır. Hava kirliliği, su kirliliği, atık yönetimi, geri dönüşüm vb. konuları da kapsamaktadır. Her ay rutin olarak yapılan denetim amaçlı ziyaretler sonucunda, hastanelerin tıbbi, tehlikeli, evsel ve ambalaj atıklarının kaynakta doğru ayrıştırılması, hastanelerin ısınma amaçlı kullanılan kazan dairelerinin temizliği ve baca emisyonları (atmosfere verilen gaz yayılımları) açısından tetkiki, mutfakta oluşan atık yağlarının kontrolü, kanalizasyona verilen yağ  miktarını azaltmak amaçlı yağ tutucularının gerekliliği, çamaşırhane bacalarının ve atık su kontrolü konularında çevre yönetim hizmeti kıstas alınarak değerlendirmelerin yapıldığı. Yeni birimlerin açılmasına rağmen  2013, 2014 yıllarına göre 2015 yılının  ilk dört ayında bağlı tüm hastanelerin atık oranlarında toplam olarak %9.95 azalma sağlanmıştır. Özellikle bazı hastanelerde sadece mevzuat gereği değil gönüllü olarak çevre bilincinin oluştuğu ve çalışanların günlük hayatlarında da uygulamalar yaptığı, geri kazanım atıklarından yeni ürünler oluşturdukları gözlenmiştir. Çevre bilincinin yerleşmesinde emeği geçen tüm hastanelerin gösterdiği çabaları  takdir ve teşvik etmek amacıyla  “  İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ” tarafından  ilk defa  Çevre Dostu Hastane Ödül  Töreni düzenlendiği ifade edildi.

     Tören sonunda 2013-2015 yılları arasında çevre yönetim çalışmalarına katkıda bulunan personellere ve sırasıyla 3. olan Bayındır ve Kiraz Devlet Hastanesi, 2. olan Tire Devlet Hastanesi ve 1. olan Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastane’ sine teşekkür belgelerini İzmir Valisi Sayın Mustafa Toprak takdim etti.

 

 Çevre Dostu Hastane 3.lük Ödülünü Başhekimimiz Sayın; Uzm.Dr. Ali TURAN İzmir Valimiz Sayın; Mustafa TOPRAK'tan Almıştır

 

 Çevre Dostu Hastane Ödüllerinde Enfeksiyon Kontrol Hemşiremiz A. Ezel BAŞKANOĞLU'nun Ödülünü İzmir İli Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Sayın Doç. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU'dan Almıştır

 Çevre Dostu Hastane Ödüllerinde En İyi Teknik Birim Görevlisi Olarak Teknisyenimiz Aydın DİRLİK Ödülünü İzmir İli Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Sayın Doç. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU'dan Almıştır