Birimler »   
  Poliklinikler
     İç Hastalıkları Polikliniği (Dahiliye)
     Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği
     Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
     Kadın Hastalıkları ve Doğum
     Göğüs Hastalıkları Polikliniği
     Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
     Göz Hastalıkları
     Ağız ve Diş Sağlığı
     Genel Cerrahi
     Üroloji Polikliniği
     Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri)
  Diyabet Birimi
  Acil Servis
  Diş Kliniği
  Fizik Tedavi Birimi
  Çalışan Hakları ve Güvenliği
  Eczane
  Görüntüleme Merkezi
  Laboratuvar
  Ameliyathane
  Klinikler
  Palyatif Bakım Merkezi
  Odyometri ve Timpanometri Ünitesi