Hastanemiz » Misyonumuz »   

Halkımıza çağın gereklerine uygun bilimsel, kaliteli ve etkin sağlık hizmeti sunmak.