Birimler » Klinikler »   

PALYATİF SERVSİ 

GÖĞÜS SERVİSİ 

DAHİLİYE SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİS İ

KADIN DOĞUM SERVİSİ

ÇOCUK HASTALIKLARI SERVİSİ

ÜROLOJİ SERVİSİ

ORTOPEDİ SERVİSİ

GÖZ HASTALIKLARI SERVİSİ

KULAK BURUN BOĞAZ SERVİSİ

PSİKİYATRİ SERVİSİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI SEVİSİ

FİZİK TEDAVİ SERVİSİ