Birimler » Çalışan Hakları ve Güvenliği »   

Çalışan Hakları ve Güvenliği Sorumlusu 

Hemşire Özlem DENİZ 

 

 

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ

Sağlık Bakanlığının 14.05.2012 tarih ve 23 sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Genelgesi

gereğince hastanemiz de; kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya

sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi,

çalışan güvenliğinin ve motivasyonun en üst düzeyde tutulmasını ve çalışan farkındalığının arttırılmasını

hedefleyen 'Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi'  kurulmuştur

 

Birim, çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik:

1 -Talep ve şikâyetleri kabul eder.

2- Başvuruları değerlendirerek raporlar,

3- Gerekli düzenleyici /önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunur.

4-Şiddet olaylarını Bakanlık Beyaz Kod Birimine bildirir, eş zamanlı olarak olayı kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirir.

5-Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.

ŞİDDET OLAYI DURUMUNDA:

oŞiddete uğrayan sağlık çalışanı tarafından Bakanlık Alo 113 numaralı Beyaz Kod Birimi telefonuna doğrudan bildirim yapabilir.

o Şiddete uğrayan sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acilverilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.

 oHizmetten çekilme talebi kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilir.

oBildirim üzerine; yetkili yönetici olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığına karar verir.

oHukuk birimi; işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini sorar, talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılır.