SBHM » SBHM Politikası,Misyon-Vizyon »   

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKASI

1-Hastanemize gelenlere eşit ve adil koşullarda hizmet sunarak, sağlıkla ilgili sorunlarını zamanında, etkin, güvenilir şekilde

çözümlemek ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmelerini sağlamak,

2-Katılıma ve değişime açık yönetim anlayışıyla, kalite yönetim sisteminin şartlarına uyup etkinliğini sürekli iyileştirmek,

3-Sağlık çalışanları ile hasta ve yakınları arasında karşılıklı saygı, güler yüz ve güvene dayalı iletişim kurulmasını sağlamak,

4-Tıbbi ve etik kurallara uygun, hasta haklarını gözeten, kanıta dayalı hasta bakımı sağlamak,

5-Hastaların, çalışanların ve hastanemizden hizmet satın alan kurumların memnuniyetini arttırmak.

                                                                                           

 

VİZYON

           Hemşirelik  standartlarına  uygun,  teknolojik  gelişmelere  açık,  bakıma  odaklı,  sürekli  iyileşme  ve  gelişmeye  yönelik

  kaliteli  bakım  hizmeti  vermek  ve  devamlılığını  sağlamaktır.

 

 

 MİSYON

 

            Ekip  anlayışı  içerisinde,  kaliteli,  kanıta  dayalı,  ölçülebilir,  değerlendirilebilir,  hasta  bakım  odaklı,  tanı  koyabilen, eğitim 

ve  danışmanlık  rollerini  üstlenen,  profesyonellik,  liderlik  anlayışı  ile  hemşirelik  bakım  hizmeti  sunmaktır.

                                                                                       

                                                                                       Çiğdem ÇELİK 

 

                                                                             Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü