Birimler » Fizik Tedavi Birimi  »   

 

BAYINDIR DEVLET HASTANESİ FİZİK TEDAVİ BİRİMİ 
 

 

ESWT Cihazı